۱۳۸۷ بهمن ۲۸, دوشنبه

یک پای ساعت از پای دیگرش کوتاه‌تر است: ما لنگ‌لنگان به مرگ می‌رویم.

۱۳۸۷ دی ۲۰, جمعه

نوازنده ساز بادی از پستان موسیقی شیر می‌خورد.

۱۳۸۷ شهریور ۲۳, شنبه

راز سه نقطه را کشف کرده‌ام؛
وقتی ارزش برابری نشانه در مقابل حرف کم شود،
باید برای صدا کردن کلمه ممنوع به سفیدی صفحه
سه بار در بزنی